UVJETI KORIŠTENJA

Osnovne informacije

Lupi moda d.o.o., Albaharijeva 5., 10 000 Zagreb

OIB: 76499047160

E-pošta:  info@joliepetite.com

Telefon: +385 1 98 205 974


Nadležni sud

Naziv suda: Trgovački sud u Zagrebu, Amruševa 2, 10 000 Zagreb

OIB: 96671252206

MBS: 081029241


Pravne napomene

Lupi moda d.o.o. (dalje: Jolie Petite) kao vlasnik www.joliepetite.com  web stranice (dalje navedene i kao „Internet trgovina“) sastavlja ovaj dokument kao vodič o korištenju i zaštiti privatnosti.

Svako korištenje web stranice www.joliepetite.com  podložno je niže navedenim uvjetima i odredbama. Umnožavanje dokumenata objavljenih na ovoj web stranici dopušteno je samo u nekomercijalne svrhe i samo za individualnu upotrebu uz poštivanje autorskih prava, drugih vlasničkih prava i svakog ograničenja navedenih prava.

Bez izričitog pristanka Jolie Petite-a nije dopušteno kopiranje, reproduciranje ili drugi način distribucije dokumenata objavljenih na ovoj web stranici.

Jolie Petite će uložiti razuman napor kako bi se na ovoj web stranici našli točni i trenutno važeći podaci, ali ne može biti odgovorno za njihovu točnost i potpunost. Korisnici koji pristupaju ovoj web stranici koriste njen sadržaj na vlastitu odgovornost. Jolie Petite nije odgovoran ni za kakve direktne, slučajne, posljedične, indirektne ili kaznene štete koje su nastale iz pristupa, korištenja ili nemogućnosti korištenja ove web stranice ili zbog bilo koje pogreške ili nepotpunosti u njenom sadržaju.

Jolie Petite zadržava pravo izmjene sadržaja ove web stranice na bilo koji način, u bilo kojem trenutku i iz bilo kojeg razloga te nije odgovorno ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena.


Uvjeti kupovine

Kupnja u Internet trgovini Jolie petite

Uvjeti kupovine definiraju postupak naručivanja, plaćanja isporuke i povrata odnosno reklamacije robe ponuđene na Internet stranici Jolie Petite-a. Putem Internet trgovine Jolie Petite omogućuje kupovinu cjelokupnog asortimana proizvoda koji se nalaze u ponudi. Isporučitelj odnosno Prodavatelj robe ponuđene na ovim stranicama jest Lupi moda d.o.o., Albaharijeva 5, 10000 Zagreb, a Kupac robe je posjetitelj Internet trgovine koji odabere barem jedan proizvod pri čemu popunjava elektronički obrazac narudžbe i šalje ga Prodavatelju. Bilo koja osoba koja pristupi ovim web stranicama smatra se Korisnikom.

Sve cijene izražene su u kunama s uključenim PDV-om. Pri kupovini vrijede cijene na dan narudžbe, odnosno sva naručena roba bit će isporučena po cijenama koje su vrijedile u trenutku izrade ponude, tj. u trenutku narudžbe. Cijene su važeće do obrade novog cjenika.

Navedene cijene vrijede samo za kupovinu putem web stranice www.joliepetite.com i ne moraju biti identične kao cijene na prodajnom mjestu. Jolie Petite je ovlašten mijenjati cijene bez prethodne obavijesti. Jolie Petite je ovlašten mijenjati cijene isključivo na Internet trgovini. Također Jolie Petite je ovlašten bez prethodne obavijesti u svakom trenutku odrediti popuste i akcije.


Registracija

Kupac može i ne mora biti registriran na web stranicu www.joliepetite.com kako bi izvršio kupovinu. Prilikom registracije od Kupca se zahtjeva da unese sljedeće podatke: adresu e-pošte i lozinku.


Naručivanje robe

Naručivanje robe moguće je 24 sata na dan, 7 dana u tjednu. Roba se naručuje isključivo elektroničkim obrascem – košarica Internet trgovine. Pritiskom gumba „Dodaj u košaricu“ odabrani se proizvod(i) sprema(ju) u košaricu. Roba se smatra naručenom u trenutku kada kupac prođe kroz cijeli proces narudžbe.

Ako je Kupac registriran i prijavljen tijekom kupnje, njegovi se osobni podaci (ime, prezime, adresa i e-pošta) automatski ispunjavaju prema postavkama njegovog profila. Ako Kupac nije registriran i/ili prijavljen, od njega se zahtjeva da unese kontakt podatke te vlastitu adresu i adresu dostave te adresu elektroničke pošte, kako bi se zaključio proces narudžbe.

Na adresu elektroničke pošte koju upiše prilikom narudžbe Kupac će dobiti potvrdu da je narudžba zaprimljena. Ako Kupac ne dobije tu potvrdu, potrebno je provjeriti jesu li naručeni artikli u košarici nakon prijave. Ukoliko se ne nalaze tamo, Kupac je dužan kontaktirati Jolie Petite porukom na adresu elektroničke pošte info@joliepetite.com. Nakon što Kupac zaključi narudžbu, nije moguće dodavati nove proizvode ili mijenjati podatke za dostavu postojećoj narudžbi. Kupac je dužan provjeriti jesu li svi uneseni podaci točni prije zaključenja narudžbe.

Jolie Petite se obvezuje, kao vlasnik ovih web stranica, isporučiti sve naručene proizvode. Ukoliko Jolie Petite nije u mogućnosti isporučiti sve naručene proizvode, isporučit će one koje može. O nedostupnim artiklima,  po pitanju zamjene proizvoda ili otkazivanja naručenog Jolie Petite će pravovremeno informirati Kupca na adresu elektroničke pošte koju je ostavio u podacima za kontakt.


Načini plaćanja

Naručene proizvode, Kupac plaća virmanski na račun Jolie Petite-a ili kreditnom karticom preko Internet trgovine.

Obavijest o potvrdi narudžbe Prodavatelj šalje na adresu elektroničke pošte Kupca.


Potvrda narudžbe

Po izvršenju narudžbe Kupac prima obavijest da je narudžba zaprimljena i da se provjerava raspoloživost naručenih artikala. Nakon obavljene provjere o raspoloživosti artikala, Kupac će porukom na adresu elektroničke pošte koju je upisao prilikom naručivanja dobiti informaciju o raspoloživosti artikla.


Cijene

Cijene su izražene u kunama s uključenim PDV-om. Važeće cijene i ostale pogodnosti (popusti, akcije) su one koje su iskazane na dan primitka narudžbe.


Dostava

Naručena roba dostavlja se kurirskom službom GLS na adresu po izboru Kupca unutar 1 do 2 radna dana nakon što je zaprimio obavijest putem elektroničke pošte ili sms poruke u kojoj piše da je paket poslan. Sve zaprimljene narudžbe bit obrađene i poslane unutar 5 radnih dana. U slučaju da je isporučeni proizvod različit od onog kojeg je Kupac naručio i platio, ovlašten je i dužan obavijestiti Prodavatelja o pogrešnoj isporuci i ima pravo na isporuku naručenog proizvoda U tom slučaju isporučeni proizvod bit će mu dostavljen u roku od 2 do 5 radna dana od zaprimanja obavijesti. Ukoliko navedeno nije moguće, Kupac ima pravo na zamjenu proizvoda. Također kupac je dužan bez odlaganja vratiti pogrešno dostavljeni proizvod na adresu Prodavatelja: Lupi moda d.o.o., Albaharijeva 5, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska.

Ukoliko Kupac ne podigne pošiljku od dostavljača u roku od 5 radnih dana, pošiljka se vraća Prodavatelju.

Trošak dostave obračunava se automatski prilikom kupnje proizvoda.


Troškovi dostave unutar RH

Dostava je uključena u cijenu proizvoda.


Oštećenje paketa

Naručena roba bit će složena na način da se uobičajenim rukovanjem u transportu ne može oštetiti. Kupac je dužan prilikom preuzimanja naručene robe provjeriti eventualna oštećenja odnosno eventualno odstupanje od količine naručene robe i odmah prijaviti reklamaciju Prodavatelju, uz odbijanje preuzimanja isporučenog. Provjera ispravnosti narudžbe ovisi o Kupcu, a naknadne se reklamacije ne uvažavaju.  Ukoliko pri preuzimanju Kupac primijeti da je paket oštećen nije ga dužan preuzeti i može zatražiti novu pošiljku. O oštećenjima paketa potrebno je u što kraćem roku obavijestiti Prodavatelja na adresu elektroničke pošte info@joliepetite.com


Preuzimanje paketa

Naručenu robu dostavljač će dostaviti na adresu koju je Kupac upisao kao adresu dostave prilikom naručivanja. Ako Kupca nema na adresi kada dostavljač dostavi paket, ostaviti će potvrdu te će ga dostavljač pokušati dostaviti kasnije istog dana ili idući dan. Ako Kupac nije primio paket i ili potvrdu dužan je obavijestiti Jolie Petite na e-mail info@joliepetite.com kako bi Prodavatelj mogao ući u trag pošiljci.


Odustajanje od kupnje

Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača Kupac ima pravo u roku od 14 dana odustati od kupnje. (Rok od 14 dana počinje danom preuzimanja, odnosno isporukom naručene robe. Pri tome je Kupac dužan pismeno obavijestiti Prodavatelja na adresu Lupi moda d.o.o., Albaharijeva 5., 10000 Zagreb ili porukom na adresu elektroničke pošte na info@joliepetite.com Ako je Kupac robu već preuzeo i odustao od kupnje, preuzetu robu dužan je vratiti Prodavatelju po pisanoj obavijesti. Pri povratu proizvodi moraju biti vidno neupotrebljavani i neoštećeni te u prilogu obavezno mora biti priložena kopija originalnog računa. Proizvodi s kopijom originalnog računa u prilogu šalju se na adresu: Lupi moda d.o.o., Albaharijeva 5., 10000 Zagreb.

Troškove povrata robe snosi Kupac. U slučaju oštećenja robe Prodavatelj je dužan Kupcu vratiti novac u roku od 14 dana nakon primitka robe. Naručenu robu koju Kupac ne želi preuzeti također vraća o svom trošku.


Reklamacije i prigovori

Jolie Petite je odgovoran za kvalitetu, tj. stvarne tvorničke pogreške kupljenih proizvoda putem Internet trgovine www.joliepetite.com. Ukoliko Kupac ima primjedbe na kupljene proizvode, prema Zakonu o zaštiti potrošača ima pravo Prodavatelju uputiti pisani prigovor na sljedeći način:

  • poštom na adresu Lupi moda d.o.o., Albaharijeva 5.,10000 Zagreb
  • putem elektroničke pošte na info@joliepetite.com

Pri tome je Kupac dužan upisati ime, prezime, adresu, kontakt i opis prigovora (broj telefona, broj mobitela, broj telefaksa ili adresu elektroničke pošte). Na prigovor će Prodavatelj odgovoriti pismenim putem u roku od 14 dana nakon zaprimanja prigovora.

Jolie Petite odgovara za materijalne nedostatke kupljenih proizvoda sukladno Zakonu o obveznim odnosima (Nar. nov. 35/05 do 29/18).


Zamjena

Pravo na zamjenu robe imaju svi kupci. Zamjena robe moguća je unutar 14 dana od primitka pošiljke. Zamjenu je Kupac dužan zatražiti putem poruke na adresu elektroničke pošte sa sljedećim tekstom u predmetu poruke „ZAMJENA: Broj narudžbe“. U poruci Kupac je dužan objasniti želi li proizvod zamijeniti za isti u drugoj veličini i/ili boji ili za neki drugi proizvod iz ponude. Kupac je dužan proizvod vratiti na adresu Prodavatelja unutar 2 dana od odobrenog zahtjeva za zamjenom. Kupac snosi troškove dostave Prodavatelju. Kada Prodavatelj utvrdi da je vraćeni proizvod neoštećen i u originalnom pakiranju, izvršit će se zamjena. Ako Kupac mijenja proizvod za proizvod veće vrijednosti, razliku će podmiriti prilikom dostave novog proizvoda, a ako je manje vrijednosti Prodavatelj će novac vratiti na račun Kupca. Izravne troškove zamjene robe Kupac je dužan snositi sam.


Raskid ugovora i povrat

Kupac ima pravo, ne navodeći razloge za to, jednostrano raskinuti Ugovor o kupnji u roku od 14 dana, računajući od dana preuzimanja naručenog. Ugovor se raskida pisanim putem i to ispunjavanjem obrasca za jednostrani raskid ugovora ili drugom nedvosmislenom izjavom kojom izražava volju za raskidom ugovora. Kupac je obrazac ili prethodno spomenutu izjavu dužan dostaviti Prodavatelju putem pošte na adresu sjedišta ili putem elektroničke pošte na info@joliepetite.com

Ukoliko Kupac podnosi nedvosmislenu izjavu putem gore navedenih mogućnosti komunikacije, obvezan je navesti svoje ime, prezime, adresu i kontakt (broj telefona, broj mobitela, broj telefaksa ili adresu elektroničke pošte).

Ukoliko Kupac šalje obrazac elektroničkim putem, Prodavatelj će ga u najkraćem mogućem roku obavijestiti o primitku. Ukoliko Kupac jednostrano raskine Ugovor o kupnji, obvezuje se vratiti isporučeni proizvod o svom trošku, na adresu sjedišta. Jolie Petite je dužan Kupcu vratiti novce najkasnije u roku od 14 dana od primitka robe. Naručenu robu, odnosno pošiljku koju Kupac ne želi preuzeti također vraća o svom trošku.


Izjava o sigurnosti

Sigurnost podataka na ovim web stranicama osigurana je korištenjem sigurnosnog protokola Secure Socket Layer (SSL) sa 128-bitnom enkripcijom podataka. Razmjena podataka na taj je način zaštićena od neautoriziranog pristupa.


Zaštita privatnosti

Zaštita privatnosti definira kako Jolie Petite postupa s osobnim podacima Korisnika koje zaprimi tijekom korištenja web stranice. Pod osobnim se podacima smatraju podaci kojima se osobe mogu identificirati: ime, prezime, adresa elektroničke pošte, kućna adresa, OIB, telefonski broj, broj mobitela ili broj telefaksa, tj. podaci koji inače nisu javno dostupni, a koje je Jolie Petite doznalo tijekom korištenja Internet trgovine od strane Kupca. Jolie Petite se obvezuje da će osobne podatke korisnika koristiti samo u svrhe identifikacije pri korištenju Internet trgovine, kako bi korisniku omogućio korištenje svih pruženih opcija i isporuku naručenih proizvoda. Jolie Petite će osobne podatke Korisnika čuvati u tajnosti, neće ih distribuirati, objavljivati, davati trećim stranama niti ih na bilo koji drugi način učiniti dostupnima bilo kojoj trećoj osobi bez prethodne suglasnosti Korisnika Internet trgovine.


Prikupljanje, obrada i zaštita osobnih podataka

Jolie Petite se obvezuje i jamči da će u svakom konkretnom slučaju osobne podatke korisnika Internetskih stranica  www.joliepetite.com  obrađivati savjesno i pošteno, uz primjenu odgovarajućih mjera zaštite u cilju sprječavanja neovlaštenog objavljivanja i zlouporabe, sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka.

Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su potrebni za izvršavanje posla. Svi djelatnici Jolie Petite-a i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

Jolie Petite neće dostavljati osobne podatke korisnika trećoj osobi osim ako Zakon ne nalaže drugačije. Osobni podaci korisnika obrađivat će se do opoziva pristanka, nakon čega će biti trajno uništeni.

Zavisno od svrhe prikupljanja i obrade osobnih podataka, Jolie Petite može tražiti da korisnik ostavi sljedeće podatke: ime, prezime, korisničko ime, adresu elektroničke pošte, kućnu adresu, adresu dostave, grad, poštanski broj, državu i telefon.

Jolie Petite prikuplja i obrađuje osobne podatke Korisnika isključivo na osnovu njegova pristanka.

Osobne podatke Jolie Petite ne prikuplja samim posjetom korisnika web stranice, nego tek pri samostalnom upisu podataka kod predaje narudžbe, registracije, prijave na newsletter ili slanjem upita putem obrasca za kontakt.

Pristanak za prikupljanje i obradu podataka Korisnik daje popunjavanjem posebno predviđenog formulara za usluge ponuđene na web stranici. Korisnik taj pristanak može opozvati u bilo kojem trenutku.

Jolie Petite se obvezuje:

  • pružati zaštitu osobnim podacima korisnika na način da prikuplja samo podatke koji su nužni za ispunjenje obveza;
  • informirati korisnike o načinu kako se prikupljeni podaci koriste;
  • redovno davati korisnicima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost uklanjanja istih s marketinških kampanja.

Newsletter

Kada se Korisnik prijavi na newsletter (bilten) Jolie Petite-a putem forme koja se nalazi na web stranici, pristaje na obradu svojih osobnih podataka temeljem izričite suglasnosti koju je dao korištenjem ranije spomenute forme. Newsletter (bilten) koristi se kako bi se informiralo pretplaćene korisnike o promocijama, ponudama i novostima Jolie Petite. Informacije prikupljene prijavom na newsletter neće se koristiti u drugu svrhu, što uključuje dijeljenje podataka s trećim stranama i slanje neželjene pošte (engl. spam). U svakom newsletter-u (biltenu) i marketinškoj poruci nalazi se poveznica za odjavu s liste kako bi Korisnik u svakom času mogao prestati primati poruke Jolie Petie-a.


Kolačići

Web stranica Jolie Petite koristi kolačiće (engl. cookies) kako bi pravilno funkcionirala i kako bi Jolie Petite mogao kontinuirano raditi na unaprjeđenju iste te poboljšanju korisničkog iskustva. Prema zakonima Europske unije, obvezni smo prije spremanja kolačića zatražiti pristanak korisnika. Korištenjem ove web stranice pristajete na uporabu tih datoteka. Kolačići neće nauditi Vama ili Vašem računalu, ali svoj odabir možete u svakom trenutku promijeniti. Imajte na umu da zbog onemogućavanja kolačića možda nećete moći koristiti pojedine funkcionalnosti web stranice Jolie Petite.


Što su kolačići?

Kolačići su male datoteke koje internetski preglednici spremaju na računalo Korisnika pri pristupanju pojedinim web stranicama kako bi se omogućila dodatna funkcionalnost tih stranica. Kolačići su napravljeni s namjerom da budu jednostavni mehanizam za pamćenje ključnih informacija ili pamćenje korisnikove internetske povijesti. Također mogu biti korišteni i u svrhu pamćenja informacija koje su se unosile u određena polja (imena, adrese, lozinke, itd.). Nakon prvog posjeta web stranici, svaki puta kada web preglednik zatraži identičnu stranicu sa servera, šalju se kolačići se s korisničkog računala na server.


Kako onemogućiti kolačiće?

Isključivanjem kolačića Korisnik odlučuje hoće li dopustiti njihovo pohranjivanje na vlastitom računalu. Postavke se mogu kontrolirati i mijenjati u web pregledniku.


Zašto koristimo kolačiće?

Web stranica Jolie Petite koristi kolačiće:

  • kako bismo omogućili što bolje korisničko iskustvo Korisnicima;
  • za praćenje statistika posjećenosti putem servisa Google Analytics, tj. za skupljanje informacija o interakcijama Korisnika na web stranicama Jolie Petite;
  • za slanje naručenih proizvoda;
  • za normalno funkcioniranje stranice, tj. kako bi korisnicima bio olakšan pristup stranici.

Elektronska komunikacija

Posjećivanjem stranica Internet trgovine Jolie Petite Korisnik komunicira elektroničkim putem. Time prihvaća da svi sporazumi, obavijesti, priopćenja i ostali sadržaji koju su mu dostavljeni elektronskim putem imaju učinak kao da su dostavljeni u pisanom obliku.


Izmjena uvjeta i odredbi

Jolie Petite zadržava pravo mijenjanja i ažuriranja ovih Uvjeta i odredbi, bez prethodne najave. Svaka izmjena Uvjeta i odredbi biti će objavljena na stranicama Internet trgovine Jolie Petite.

To Top